Att säga adjö till en kär familjemedlem

Livet är en gåva. Vi får dela denna gåva med människor som älskar oss, bryr sig om oss och ställer upp för oss. Ingens tid på jorden är oändlig utan lika självklart som att det är att födas är det även att dö. Livet tar slut vare sig vi vill det eller ej. En förlust av en kär person som en familjemedlem är alltid tufft och förhoppningsvis finns det en möjlighet att ta ett riktigt farväl innan personen går bort.

När en person väl går bort behöver den övriga familjen ofta samlas för att planera begravningen dags för begravning En begravning kan vara psykiskt jobbigt men även tidskrävande för att lösa dödsboet som lämnas kvar. Försök därför att dela upp denna arbetsbörda mellan dina familjemedlemmar om det är möjligt. Många barns första begravning är för en mor- eller farföräldern. Beroende på din egna relation till dina föräldrar kan det vara jobbigt för barn att bearbeta detta. Många barn har nära relationer till sina mor- och farföräldrar och upplevelsen av en begravning och ett sista möte kan vara något som skapar många frågor.

Många personer kommer ihåg sin första begravning och även om det är tufft är det också något naturligt. Begravningen är en möjlighet att hedra personens liv och att visa att den avlidne inte blir bortglömd för nära och kära. Liksom att vi firar livets alla händelser bör även personens liv hyllas och kommas ihåg. Även om den sista tiden kan ha varit traumatiskt. Ingen person vill bli ihågkommen eller associerad med negativa minnen utan vill vara en källa till glädje. Begravningen kan planeras efter den avlidnes önskan. En begravningsplats kan vara lämpligt att överväga om ni känner att ni vill kunna vända er till en viss plats för att tänka på personen som nu saknas i era liv.