En bonusförälder i huset

Många barn lever idag i icke-traditionella kärnfamiljer. Vardagen kantas ändå av eventuella syskonbråk eller tjafs kring vad det blir för mat, att bli skjutsad, få sitta med mobilen m.m. Hur kan föräldraskapet blir intakt och tryggt för barnen efter en skilsmässa när ens nya respektive kommer in i hemmet? Lägg dessutom till att bonussyskon också kan inkluderas. Ja, detta är ingen lätt ekvation. Men här kommer några verktyg som kan underlätta en ny familjekonstellation.

Kommunikation är a och o. Dina barn är en del av en stor orkester och tillsammans skriver ni en fin symfoni. För få lyssna på denna vackra symfoni behöver alla känna sig delaktiga och behövda. Försök att inkludera dina barn så mycket som det bara går och ge dem tid att lära känna din nya kärlek och dennes barn. Tänk själv hur du hade reagerat om din förälder hade låtit en förälskelse flytta in med er utan att prata med dig. Nog hade du inte blivit så glad. Som vuxen är beslutet i slutändan enbart ditt men låt dina barn få tid att förbereda sig för en eventuell förändring genom att kommunicera med dem. Det sägs att barn alltid vill att ens föräldrar ska vara tillsammans, räkna med att få frågor från dina barn och visa dem att skilsmässan inte är något tabubelagt. Om skilsmässan är tabubelagd kan det vara svårt för barnet att processa den och anpassa sig efter den nya familjekonstellationen.

Det finns även fler familjekonstellationer som är aktuella för barn i dagens samhälle. Barn kan idag leva med föräldrar som har ingått ett samkönat äktenskap, enbart med mamma eller pappa m.m. Barn reflekterar inte och dömer inte sin familj. Det är samhället och de vuxna i övrigt som är snabba med att döma andra istället för att reflektera över sin egna situation. Med andra ord finns det inget rätt eller fel. Vi är alla olika och vi gör det vi mår bra av och det är även i en välmående miljö vi vill uppfostra våra barn.