Föräldraskap – när föräldrar går skilda vägar

Har du funderat på att skilja dig? Det är ofta inget lätt beslut för många och ovissheten vad som väntar efter skilsmässan kan vara skrämmande. Ett vanligt argument från föräldrar är att hålla ihop för barnens skull. Detta är självklart en jättefin tanke att kärnfamiljen ska hålla ihop, men du är en egen individ som förtjänar att vara lycklig. Dessutom känner barn av om ens föräldrar inte är lyckliga med sin livssituation och den energin sätter sig i väggarna. Du förtjänar att vara lycklig men förbered dig på att en skilsmässa kan vara tuff.

Hur gamla dina barn är påverkar givetvis hur mycket tjafs det kan bli kring skilsmässan. Tänk på att göra det som är bäst för barnen. Detta är även utgångspunkten i Föräldrabalken, att alltid ha barnens bästa i åtanke. Beroende på hur gamla dina barn är finns det vissa tidsramar att förhålla sig till innan ni faktiskt kan få igenom en skilsmässa juridiskt.

När ni väl har bestämt er för att gå skilda vägar behöver ni dela upp era ägodelar. Detta görs genom en bodelning skilsmässa ska normalt en bodelning göras Då ni har varit gifta har ni giftorättsgods som ska delas upp mellan er. Det är inte ovanligt att en av makarna köper sig ur bostaden så att barnen kan bo kvar och gå i samma skola. Bodelningen kan ofta vara föremål för dispyter mellan er båda men håll barnen utanför. Barn har rätt till båda sina föräldrar och prata inte illa om den andre föräldern inför barnen. Åter till bodelningen. Bodelning är en ekonomisk överenskommelse mellan två makar. Vilken egendom omfattas? Bodelningen omfattas av vad som kallas giftorättsgods enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §. Egendom kan undantas från giftorättsgods om ni har skrivit ett äktenskapsförord på förhand. Därutöver finns det även annan egendom som är undantagen som personliga presenter och sådant som använts för vardagligt bruk, se 10 kap. 2 §.

Kommer ni inte överens? Anlita en bodelningsförrättare. Även om ni kommer överens är det bra att höra med en jurist för att undvika framtida tvister er sinsemellan.